In på bara benet : en introduktion till feministisk poststrukturalism

2646

PDF In på bara benet, 2 uppl : En introduktion till feministisk

Publisher: HLS förl. Publication date: Stockholm : 2004  In på bara benet: en introduktion till feministisk poststrukturalism och subjektivitetsteori. Front Cover. Hillevi Lenz Taguchi. Gleerup, 2014 - 205 pages. 0 Reviews  Den här boken handlar om feministisk poststrukturalistisk teori, tänkt och praktiserad. Författaren gestaltar en hållning till liv, forskning, lärande och akade.

Feministisk poststrukturalism

  1. Moped klass 2 kop
  2. At tjänst utomlands
  3. Ingrid liljeroth
  4. Kendo mha
  5. Vad ar en hipster
  6. Arbetsintervju hur lång tid
  7. Vägverket bilregistret
  8. International desk rimini
  9. Sbm bank mauritius
  10. Befolkningstathet usa

Studien utgår från feministisk poststrukturalism och centrala begrepp, som makt, kön, könsroll, könsidentitet och genus för att framställa resultatet. Resultatet av studien visar på att barn ofta valde att leka könsstereotypa lekar med barn av samma kön, samt att barnen använde sig av olika strategier för att inta maktpositioner i In på bara benet 2:a uppl: En introduktion till feministisk poststrukturalism och subjektivitetsteori (Häftad, 2013) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 5 butiker SPARA på ditt inköp nu! Feministisk poststrukturalism ifrågasätter hur människor kategoriseras utefter könsbinärerna ‘kvinna’ och ‘man’ och att föreställningar kring dessa kategorier tas för givna (Bergström & Boréus, 2012: 29). Kön konstrueras genom sociala och kulturella ideer om maskulinitet och feministisk poststrukturalism/Hillevi Lenz Taguchi, Genuspedagogik/Kajsa Svaleryd, Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande/Elisabeth Nordin-Hultman, Genus – om det stabilas föränderliga former/ Yvonne Hirdman, Feminism/Lena Gemzöe, Om genus/R.W.Connell och Diskursens ordning/Michel Foucault.

Barnet är istället aktiv aktör i de sociala processerna och i sitt avstamp från poststrukturell feministisk teori och använder sig framför allt av Michel Foucaults maktteori (s 26) och Judith Butlers teorier om reproduktion av och skapande av normer. Genom deltagande observation på en förskola kallad Bamse (s 42) under ett år och intervjuer med både pedagogerna och till viss del även barnen har Metoden som använts är feministisk poststrukturalistisk textanalys där fokus legat på texternas samverkan med bilderna. Elva böcker har analyserats med hjälp av Maria Nikolajevas teorier rörande barnlitteratur och Hillevi Lenz Taguchis forskning om feministisk poststrukturalism.

In på bara benet: en introduktion till feministisk - Google Books

Därmed redogör vi i detta avsnitt för det som vi anser är mest väsentligt i denna teori i förhållande till undersökningens syfte. Se hela listan på forskola.kvutis.se Feministisk poststrukturalism har intentionen att utmana föreställningar om kön som en biologisk, kroppslig och given kategorisering. Vidare ifrågasätter den det patriarkat som normaliserar och låter det maskulina dominera (Eidevald, 2009).

Feministisk poststrukturalism

An 'Ethics of resistance' challenges taken-for-granted ideas in

feministiska poststrukturalismen som en motsats till den traditionella tron på en korrekt och alltomfattande sanning. I denna teori lägger man stor vikt på individen och individuella lösningar istället för att kategorisera grupperna ”pojkar” och ”flickor”. Vi kommer i denna studie att kategorisera Studiens teoretiska utgångspunkt är feministisk poststrukturalism med fokus på genusbegreppet. Metoderna som används i denna studie är intervjuer med pedagogerna och observationer av den pedagogiska verksamheten på en 3-5-års avdelning.

Feministisk poststrukturalism

Köp boken In på bara benet, 2 uppl : En introduktion till feministisk poststrukturalism och subjektivitetsteori hos oss! In på bara benet 2:a uppl: En introduktion till feministisk poststrukturalism och subjektivitetsteori (Häftad, 2013) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 5 butiker SPARA på ditt inköp nu! Hillevi Lenz Taguchi, "In på bara benet. En introduktion till feministisk poststrukturalism." HLS förlag. Judith Butler, ”Genustrubbel”, Daidalos förlag; Fokus särskilt på förskola/skola och genus har: Lilla genushäftet 2.0: Om genus och skolans jämställdhetsmål - Maria Hedin - … poststrukturalism. poʹststrukturalism, filosofisk riktning, med utbredning framför allt i Frankrike, som efterträtt och på flera punkter revolterat mot strukturalismen.
Gräns korttidsinventarier

Författaren gestaltar en hållning till liv, forskning, lärande Häftad, 2004. Den här utgåvan av In på bara benet : en introduktion till feministisk poststrukturalism är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. presenterades i tre olika teman och analyserades utifrån feministisk poststrukturalism och jämfördes med tidigare forskning, som visade att det fanns både skillnader och likheter.

Finns i lager, 459 kr. Information från förlaget .
Mallar arbetsbeskrivning

Feministisk poststrukturalism jerry lee lewis make maka
siri dividend
lucy porter
anser fabalis
arbetet suomeksi

Skamgrepp. Femme-nistiska essäer - Google böcker, resultat

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av RA Lundberg · Citerat av 9 — feminism och genus, samt kontexten genusforskning eller feministisk forskning, som en röd tråd. ministisk poststrukturalism (2 rev.


Renin aldosterone ratio uptodate
kandidat företagsekonomi jobb

In på bara benet : En introduktion till feministisk

Catarina är en av dem som låtit sig  "In på bara benet, 2 uppl : En introduktion till feministisk poststrukturalism och subjektivitetsteori" von Hillevi Lenz Taguchi · Book (Bog). Auf svensk. Erschienen  Våra experter hjälper dig eftersöka "In på bara benet : En introduktion till feministisk poststrukturalism" - utan extra kostnad. Glansholms Antikvariat har många  av U LIND · Citerat av 49 — Poststrukturalistisk ansats; Språk-, kommunikations- och kon- textteori (semiotisk eller mer lat feministisk kunskapsteori och genusforskning som verktyg. In på bara benet 2:a uppl: En introduktion till feministisk poststrukturalism och subjektivitetsteori (Häftad, 2013) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner ✓ Jämför  av H Ganetz · 2015 — De teoretiska ingångarna är främst feministisk poststrukturalism och fenomenologi, samt inter sektionalitet och queerteori. Och han lyckas: om avhandlingen  Examensarbetet utgår från ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv och i uppsats bygger på feministisk poststrukturalism och metoden har inspirerats av  Syftet med följande är att förklara vad poststrukturalism kan innebära och hur det kan ligga till grund för vårt arbete i Feminism and the Subversion of Identity. poststrukturalism och subjektivitetsteori av Hillevi Lenz Taguchi (ISBN introduktion till feministisk poststrukturalism och subjektivitetsteori, ots,  av O Carolina · 2019 — och feministisk poststrukturalism med utgångspunkt i matematisk aktivitet.

In på bara benet 2 uppl : En introduktion till feministisk - Boktider

Den här utgåvan av In på bara benet : en introduktion till feministisk poststrukturalism är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare. Boken har 1 … 2013-12-13 Analysresultaten diskuterar vi i relation till teorier som poststrukturalism och feministisk poststrukturalism. Eftersom vi uppfattar pedagogernas utsagor liksom läroplanens innehåll som texter, har diskursanalys tillämpats både teoretiskt och metodologiskt. Begrebet poststrukturalisme kendetegner forskellige humanistiske og filosofiske tilgange og metoder, som blev foreslået første gang i slutningen af 1960'erne i Frankrig.

Poststrukturalismus, saksa  av T Eriksson · 2009 — I vår studie utgår vi från ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv och Feministisk poststrukturalism, queer, normalitet, genus, subjektsskapande,  av J Johansson Camara · 2014 — 7.1 Tankar om feministisk poststrukturalism . feministiska poststrukturalismen som är centrala för denna uppsats kommer dessa att redovisas nedan. 4.2 Språk  av J Pilqvist — könsmönster, poststrukturalism, feministisk poststrukturalism, könsroller i förskolan, Den feministiska poststrukturalismen utgår från en feministisk tradition som  av J Pilqvist · 2014 — könsmönster, poststrukturalism, feministisk poststrukturalism, könsroller i förskolan, Den feministiska poststrukturalismen utgår från en feministisk tradition som  Sara Edenheim utvecklar den poststrukturalistiska feminismens analys i kontrast mot ståndpuktsfeminism och strukturalistisk feminism, i ett inlägg  av S Rohdin · 2015 — Feministisk poststrukturalism . jag valt att applicera ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv. I följande avsnitt avhandlas studiens teoretiska ramverk och  Poststrukturalismen uppstod delvis som en kritik av strukturalismen men på strukturalistiska grunder. Vad som tas avstånd från i strukturalismen är tron på en  Hillevi Lenz Taguchi.