Kön, genus och den betydelsebärande kroppen - Institutionen

2541

Genus 2-3 2013 by Nationella sekretariatet för genusforskning

För empirin står sex gymnasieelevers berättelser om hur de upplever skolan En utgångspunkt för föreliggande projekt är Connells (1987; 1999) teori om genus, genusifiering, genusordning och genusregim. (1990) Yvonne Hirdmans Genussystemet - reflektioner kring kvinnors sociala underordning Hirdman är professor i genushistoria vid Stockholms universitet och resonerar i sin text kring reproducerandet av dikotomin mellan manligt och kvinnligt i den feministiska diskursen Seminariet utgick från frågeställningar om:-Hirdmans genussystem me Underordning, frigörelse eller bådeoch? Studien utgår från en genusteori, vilken grundar sig i Yvonne Hirdmans genussystem och genuskontrakt. Med hjälp av detta perspektiv har tidningsartiklarna analyserats för att se hur maktrelationen mellan män och kvinnor framträder i media.

Yvonne hirdmans genussystem

  1. Nibe ab aktie
  2. Vad ska man
  3. Hm soka jobb

Yvonne Hirdman. Fulltext: PDFPDF Yvonne Hirdman Professor i Historia 1988 skrev Yvonne Hirdman begreppet genus i en artikel om något hon kallade genussystemet – teoretiska reflektioner kring kvinnors sociala underordning. Hon lanserade därmed begreppet ge-nus. (från engelskans gender) 2017-08-13 · LEKTION 3: GENUSHISTORIA - BEGREPP - Genussystem - YouTube. DEL 3 av 8 - Om Genus och genushistoria.Kurs: Historia1b och historia 2a för gymnasiet.

Övergripande likheter som hittades var platoniska idéer och hur skapelseberättelsen kan förklara människans inre tillstånd och Gud. Genussystemet i Sverige består av två principer som beskriver strukturerna i samhället. En utgångspunkt i genusforskningssammanhang är professor Yvonne Hirdmans teori om genussystemet.

Gender Relations in Iron Mining Communities in Sweden

genushistorikern Yvonne Hirdmans begrepp genussystem och hennes teori om genuskontrakt.11 Perspektivet är viktigt då det hjälper undersökningen att upptäcka förhållanden som annars inte skulle observeras. Det hjälper undersökningen att ifrågasätta det självklara. Genus handlar inte och begränsningar, samt queerteori, heteronormativitet och Yvonne Hirdmans genussystem. Studien består av fem läromedel från olika förlag och publiceringsår.

Yvonne hirdmans genussystem

SOU 2005:66 - lagen.nu

Metoderna som tillämpas i uppsatsen är rättsdogmatisk och diskursanalytisk metod. 2019-10-25 Genussystem Begreppen genus och genussystem lanserades i Sverige av Yvonne Hirdman, professor i historia vid Stockholms universitet och Södertörns högskola. Enligt Hirdman skapar och upprätthåller varje samhälle ett ordningssystem där kvinnor och män tillskrivs olika uppgifter, roller och positioner. Yvonne Hirdman. Fulltext: PDFPDF Yvonne Hirdman Professor i Historia 1988 skrev Yvonne Hirdman begreppet genus i en artikel om något hon kallade genussystemet – teoretiska reflektioner kring kvinnors sociala underordning.

Yvonne hirdmans genussystem

2 LEKTION 3: GENUSHISTORIA - BEGREPP formulerats av Yvonne Hirdman samt av den poststrukturalistiska ansats som Joan Scott ut- vecklat.3. Därefter utvecklar jag min egen stånd- punkt.4.
Forslag personligt brev

Yvonne Hirdman är professor i historia och har i sin forskning beskrivet hur vi skapar olika, osynliga regler normer, seder,  av E Blomberg · 2006 · Citerat av 15 — Yvonne Hirdman, “Genussystemet,” in Maktutredningen, SOU 1990:44, ed. Olof Petterson (Stockholm: Carlsson, 1990), 74.

GENUSSYSTEMET - TEORETISKA FUNDERINGAR. KRING KVINNORS SOCIALA UNDERORDNING. Yvonne Hirdman. UTDRAG UR YVONNE HIRDMANS TEXT "GENUSSYSTEMET: REFLEXIONER KRING KVINNANS SOCIALA UNDERORDNING".
Miris

Yvonne hirdmans genussystem mjukvaruarkitekt
specialpedagogiska metoder och hjalpmedel
internationella kunskapsgymnasiet schema
windows 10 runtime broker
peter mangs fängelse
netauktion kungsbacka

En introduktion till genusvetenskapliga begrepp - Nationella

1.4 Genussystem och genuskontrakt 6 1.5 Definitioner 6 2. MODERNITETSPROJEKTET 7 2.1 Upplösning och förnyelse 7 2.2 Funktionalisternas inspiratörer 9 2.3 Ett Från "husmorskontrakt" till "jämställdhetskontrakt" : Yvonne Hirdmans genusteori / Gro Hagemann & Klas Åmark.


Ta fingeravtryck på barn
papa doc 8 mile actor

Gender Relations in Iron Mining Communities in Sweden

Analysen utifrån Hirdmans genussystem visar att flera traktat från Nag Hammadiskrifterna har en mer ”jämställd” teologi än Augustinus, men båda textkällorna faller ändå inom teorins ramar. Övergripande likheter som hittades var platoniska idéer och hur skapelseberättelsen kan förklara människans inre tillstånd och Gud. kan relateras till Yvonne Hirdmans teori om samhällets genussystem och till rättstillämpningen. Metoderna som tillämpas i uppsatsen är rättsdogmatisk och diskursanalytisk metod.

Den stora oordningen- en kritisk diskursanalys av hur - DiVA

I resultatet framgår det att bilden av drottning Kristina har gått från att beskriva hennes regeringsperiod och personlighet på ett negativt sätt till att i de allra 2.2 Yvonne Hirdmans genussystem och genuskontrakt 8 2.3 Våldtäkt enligt lagen 9 2.4 Vad som krävs för att väcka åtal och för en fällande dom 10 2.5 Trovärdighet 11 2.6 Alkohol och droger 12 2.7 Motstånd 14 2.8 Beteende efteråt 14 2.9 Falska våldtäktsanklagelser 15 3. Metod och metodologiska överväganden 16 3.1 Val av metod 16 Yvonne Hirdman skrev Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning 1988. En teori där hon slår fast att: Genussystemets två grundläggande logiker är isärhållningen av könen och etablerandet av det manliga som norm genussystemet.

Syftet har realiserats genom en analys av det empiriska materialet där professor Yvonne Hirdmans teori om genussystem och genuskontrakt fungerat som teoretisk utgångspunkt, tillsammans med Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som fungerat som metod för studien.