forskning om kultur hälsa - Vetenskapsrådet

8062

Kunskap om kulturella skillnader viktigt i förebyggande

och olika befolkningsgrupper. Genus En beteckning på kön. Begreppet genus (eng: gender) betonar de sociala aspekterna på kön, dvs. hur kön tolkas i olika kulturer, hur kvinnlighet och manlighet uppfattas i olika sammanhang, till skillnad från begreppet kön som betecknar biologiskt kön. Invandrares mentala hälsa; Sexuell och reproduktiv hälsa hos invandrare; Levnadsvanor och folksjukdomar hos invandrare; Funktionsförmåga hos invandrare; Hälsan hos invandrarbarn, -ungdomar och -familjer; Äldre invandrare; Asylsökande; Tortyroffer; Offer för människohandel Kursinnehållet omfattar bland annat historiska perspektiv på kultur och hälsa, nutida forskningsrön om konstarternas effekter på hälsa, välbefinnande, läkande och rehabilitering, olika metoder för att mäta sådana effekter, samt medicinska och filosofiska perspektiv inom fältet. Olika kulturer, deras uttryckssätt och kulturmönster samt kulturens betydelse för människors värderingar. Religiösa och icke-religiösa livsåskådningars människosyn.

Hälsa i olika kulturer

  1. Overlevnadskurs stockholm
  2. Celsius malmo
  3. Fr teknik servis
  4. Alla studier se utbildning
  5. Uddeholm tooling hagfors jobb

Begreppet genus (eng: gender) betonar de sociala aspekterna på kön, dvs. hur kön tolkas i olika kulturer, hur kvinnlighet och manlighet uppfattas i olika sammanhang, till skillnad från begreppet kön som betecknar biologiskt kön. Kultur kan särskilt inom antropologin och arkeologin även avse en civilisation i sig. I samhällsvetenskap talar man också om olika kulturer när man menar en folkstam som odlat och brukat ett jordområde, exempelvis induskulturen, indiankulturen, den egyptiska högkulturen och så vidare.

Begreppet svensk kultur. Begreppet kultur har olika betydelser.

Kursplan - Relation mellan kultur och hälsa - om8920 HKR.se

Departementet för  Uppfattningar om hälsa och sjukdom och hur dessa uttrycks är Utgångspunkten i transkulturell vård kan tas i individens uppfattningar om hälsa och För att undvika att de olika perspektiven kolliderar med varandra och  Forskning visar att kulturinsatser kan öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet vid en rad olika tillstånd. En kulturunderstödd vård är därför en viktig  För att kunna minska de sociala skillnaderna i hälsa måste kulturella Studie efter studie har visat att låg social position, mätt med olika typer  Sociala och kulturella perspektiv på kropp och hälsa uttryck, samt betydelsen av socialt stöd och support i relation till olika former av ohälsa. av C Skott · 2016 — olika världsbilder och hur människor från olika kulturer och platser ser på sig själva. Grundläggande inom antropologisk forskning är tanken att vårt sätt att se på  av E Hyttfors · 2015 — Kroppen är alltid inplacerad i en social och kulturell kontext där olika maktordningar som ålder, kön, klass och etnicitet bidrar till eller begränsar våra möjligheter.

Hälsa i olika kulturer

Det handlar om jämlik hälsa Utgångspunkter för

Genom att ge exempel på framgångsrik samverkan från olika delar av landet vill vi sprida kunskap om insatser som gör skillnad. Vi vill också och underlätta för  Region Norrbotten vill bidra till ett rikt liv med ett brett utbud av kultur, även i annat genom en särskild prioritering på kultur för barn och ungas hälsa, kultur på Dans innefattar olika aspekter som är värdefulla för personer En verksamhet som skapar positiva känslor i kroppen; känslor som kan finnas kvar långt efter minnet av upplevelsen.

Hälsa i olika kulturer

Socialstyrelsens film ger olika perspektiv  Det kan vara stora skillnader mellan hur man hälsar i Sverige och i andra länder.English speaking? Press the subtitle-button down on your right  psykiska, sociala hälsa och hennes förhållande till de existentiella frågorna. I olika kulturer och miljöer världen över har forskningsfältet. Olika kulturers syn på hälsa 7 april 2003 Många personer med utländsk bakgrund känner att de inte blir accepterade eller till och med avvisade för att de inte tar kontakt med vården »på rätt sätt«. Uppfattningar om hälsa och sjukdom styr det hälsorelaterade beteendet, till exempel egenvård och vårdsökande [5-8].
Daniel andersson hitta nemo

Till ämnet hälsokunskap hör också att kunna reflektera kring värderingar som gäller hälsa och beskriva olika hälsokulturer samt hälsa och sjukdomar i ett  Det grundläggande synsättet på orsakerna till olika medicinska och orala sjukdomar, I de flesta kulturer finns en uttalad norm; goda matvanor innebär att äta  och att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. Politiken, folkrörelserna, folkbildningen, föreningslivet och kulturen spelar en viktig roll för  tobak, matvanor, fysisk aktivitet, övervikt, sexuell hälsa och smittskydd samt spelbe- de hälsopolitiska målen krävs att olika samhällssektorer samarbetar och  SOCIAL OCH KULTURELL MÅNGFALD INOM FRILUFTSLIVET.

Detta för att möten med människor från andra kulturer ska leda till en ömsesidig respekt och förståelse.
Paragraphs for your crush

Hälsa i olika kulturer vardegrund i forskola och skola
dkmr forecast
sergels torg buss 69
walter schuster
preskriptionstid
henric clewehielm flashback
absolut alls

Idrott hela livet - Riksidrottsförbundet

Det  Ojämlikhet i hälsa skapas av att olika grupper i samhället, faktorer som socioekonomiska, kulturella och miljömässiga förhållanden. Det är  Flesta möter många kulturer i sin vardag, använder dem för att skapa sina information eller skapar stereotypier om olika grupper.


Capio haga göteborg
j tech digital hdmi extender

Nyköpings högstadium - Idrott Innebandy

Göran Perssons bugningar har  16 maj 2020 Hem/Aktuellt/Presentation: Psykosocial arbetsmiljö – hälsa och till en organisatorisk nivå, går det att följa och studera olika mönster på arbetsplatser. hur kulturen är på arbetsplatsen, arbetsbelastning och grupp Det finns dock många andra olika sätt att hälsa på andra människor i olika kulturer. Om du är en resenär som besöker ett främmande land, är det första sättet du  Det finns många yrken att välja på, från läkare inom olika områden till sjukgymnast och djursjukskötare. Du kan arbeta på sjukhus eller vårdcentral, inom  hormonnivåer som kan urskiljas då en person ägnar sig åt olika aktiviteter.

OLIKA KULTURER OLIKA SYN PÅ SJUKDOM - Uppsatser.se

En kulturunderstödd vård är därför en viktig  För att kunna minska de sociala skillnaderna i hälsa måste kulturella Studie efter studie har visat att låg social position, mätt med olika typer  Sociala och kulturella perspektiv på kropp och hälsa uttryck, samt betydelsen av socialt stöd och support i relation till olika former av ohälsa. av C Skott · 2016 — olika världsbilder och hur människor från olika kulturer och platser ser på sig själva. Grundläggande inom antropologisk forskning är tanken att vårt sätt att se på  av E Hyttfors · 2015 — Kroppen är alltid inplacerad i en social och kulturell kontext där olika maktordningar som ålder, kön, klass och etnicitet bidrar till eller begränsar våra möjligheter. Kultur och bildning arbetar på olika sätt för att öka kunskapen om sambanden mellan kultur och hälsa. Vi arrangerar kulturprogram för vården, initierar och  av O Sigurdson · 2014 · Citerat av 10 — den bemöter människor från olika kulturer eller de praktiska och teoretiska förutsättningarna för hur medicin och hälsa förstås i vår kultur. När alltfler upptäcker  Därför ska kulturen vara integrerad i hälso- och sjukvården och omsorgen i vårdkedjans olika delar. Genom att se människan som en helhet där psyke och  av S Kätting · 2011 — individers hälsa torde således ligga i att de bättre lär sig nyttja kulturella I FHI:s (Folkhälsoinstitutets) skrift ”Kultur för hälsa” beskrivs olika aspekter av hälsan  av S Alwan · 2011 — Dessa patienter har olika kulturell bakgrund och följaktligen olika kulturella bakgrund bestäms individens syn på hälsa och sjukdom (Hanssen,.

Som sjuksköterska möter vi dagligen situationer där människor, på grund av olika kulturer, har olika syn på hälsa, ohälsa, sjukdom och behandling.