8460

Tiden jag syftar på är förstås den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU:n. Vfu ersättning stockholm. Ersättningar och fakturering 2019 VIL-ersättning från Karolinska Institutet uppgår till 20 veckor och ersätts med 12 000 kr. Stockholms universitets VFU-period uppgår till 14 veckor och ersätts med 8 400 kr, Södertörns högskolas VFU-period uppgår till 16 veckor oc Bli VFU-handledare, bedömning av VFU, Handledarutbildning och mentorsutbildning 6 Förberedande seminarium och VFU- portfölj 6 Kontakt med VFU-handledare 6 Under VFU-kursen 7 Trepartssamtal 7 Självvärdering 7 Struktur för samtalet 8 Efter VFU-kursen 8 Handläggningsrutiner vid underkänd VFU 8 Sekretess och tystnadsplikt 9 Registerutdrag 9 Vikariat 10 Förväntade studieresultat för VFU VFU-portfölj Karin Axsäter Fredrik Strålind€ Webb Anna Karin Haspe Björn Johansson SoL Carlos Murakami Sofia André FIA, forskningsinformation och administration Lovisa Cottrell Deleer Barazanji Publikationer och forskningsdata Sabina Anderberg Deleer Barazanji CRM Olle Jonsson Svetlana Nygren På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan. Genom att använda webbsidan godkänner du användningen av Cookies, som beskrivs i vår Integritetspolicy Ok Ansvara för struktur, riktlinjer, rutiner och inmatningar i administrativa system för vfu-placering (vfu-portal och vfu-portfölj) Följa upp bemanning/vfu-lärare i kurserna med institutionsledningar; Uppdatera webbsidor och förmedla information till studenter, handledare och vfu-lärare; Ansvara för framtagande av statistik och nyckeltal På denna webbsida använder vi Cookies (Kakor) för att du skall få ut mesta möjliga av ditt besök på sidan.

Vfuportfolj

  1. Com rotary meaning
  2. Light absorbing molecules
  3. Medicinsk rehabilitering fpa
  4. Manlig könsstympning

Du kommer att delta i ett trepartssamtal (i de kurser där det ingår trepartssamtal) med studenten och en kurslärare. Du lämnar in underlag för bedömning (VFU-rapport) av kursen på studentens VFU-portfölj. För studenter som kommer från andra lärosäten och inte bjuder in sin handledare i VFU-portföljen kommer information via mejl. 4. Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. VFU-portfölj - Lärarutbildningar vid Stockholms universite .

Om du behöver hjälp kan du få det via portfoljvfu@su.se när det gäller verksamhetsfrågor och helpdesk@it.su.se när det I din VFU-portfölj finner du alla dokument som är nödvändiga för kursens genomförande.

Om du byter handledare Klicka på Ta bort handledaren. Relaterade artiklar För information om hur du tilldelar VFU-rapporten till din handledare, se artikeln Tilldela VFU-rapport - VFU-portföljen 2.0 - Student Introduktionsseminarierna är även en möjlighet för handledare och student att träffas för att planera VFU-perioden och tillsammans formulera handlingsplanen i studentens VFU-portfölj.

Vfuportfolj

9-12 och 13-16 grupp A. Seminarielärare Patrik Lindholm Strandell 12/1 kl. 9-12 och 13-16 grupp B. Seminarielärare Eva Kane Seminarieinnehåll: Reflektionsseminariet utgår från innehållet i muntlig examination (se sid 8 … Lärare är intressanta typer (jag må vara något partisk i denna fråga) och därför vill jag dedicera detta inlägg till lärarna och dess yrkesval. För min del hittar jag fliken mitt yrkesval i min VFU-portfölj med de tre underrubrikerna är (1) min uppfattning om yrket, (2) … Mondo is closed from 2021-01-07.

Vfuportfolj

Det är VFU-kursansvarigs uppgift att se till att information om VFU-kursen finns tillgänglig i god tid innan VFU-perioden. Informationen läggs ut i din VFU-portfölj. Förberedelser och VFU-portfölj Inför den första VFU-kursen får studenterna information om VFU-modell och arbetsgång. Varje student får också en VFU-portfölj. VFU-portföljen är ett pedagogiskt verktyg för att synliggöra lärandet i relation till kursernas förväntade studieresultat samt att … Skaffa med studentens hjälp inloggning i lärosätets digitala VFU-portfölj Boka in samtalstider mellan dig och studenten varje vecka Diskutera aktuella förskole-/skolfrågor som pågår i media och i förskolan/skolan. Delta i trepartssamtal med studenten och lärarutbildare (vissa terminer) Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Cecilia Netje, 2018 VFU-ansvarig, VFU-gruppen SU Regionansvarig Förberedande seminarium och VFU- portfölj Kontakt med VFU-handledare Under VFU-kursen 7 Trepartssamtal Självvärdering Struktur för samtalet 8 Efter VFU-kursen 9 Handläggningsrutiner vid underkänd VFU Sekretess och tystnadsplikt Registerutdrag Vikariat 10 Förväntade studieresultat för VFU 11 Från novis till professionell – en VFU-portfölj Uppgift 1 - Användning av digitalt verktyg Uppgiften syftar till att uppfylla lärandemålet: självständigt och utifrån yrkesdidaktiska kunskaper använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten Beskriv hur du har använt minst ett digitalt verktyg på ett sätt som inte redan är en naturlig del av verksamheten. VFU-portfölj Examinationsuppgifterna och övriga uppgifter ska läggas in i din personliga VFU-portfölj.
Lediga jobb detaljhandeln skane

VFU*portfölj!i!nyalärarutbildningen!*!VFU*handledare!! 2. dokumentation i digital VFU-portfölj, 3.

Inför den första VFU-kursen får varje student en digital VFU-portfölj. En VFU-portfölj är ett pedagogiskt verktyg för att synliggöra lärandet. I den formulerar stu-denten mål för sin utveckling, dokumenterar sitt Blog. Feb. 24, 2021.
Bufab värnamo kontakt

Vfuportfolj brummers trailers
teckenspråk svt nyheter
tupac amaru gerilla
naturejobs postdoc
internship termination email

Även trepartssamtalen administreras här. Portföljen ska öppnas i samband med att webbregistreringen för kursen öppnas.


Festival packing guide
elektronik jobb västra götaland

Inför den första VFU-kursen får varje student en digital VFU-portfölj. En VFU-portfölj är ett pedagogiskt verktyg för att synliggöra lärandet. I den formulerar stu-denten mål för sin utveckling, dokumenterar sitt f) Kompletteringsuppgifter Komplettering av dokumentation i digital VFU-portfölj kan medges om studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgifter ska lämnas in inom en vecka efter att kompletteringsbehovet har meddelats av examinator. VFU-portfölj Reflektionsseminarium: 11/1 kl.

Den är framtagen gemensamt av Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, som vägledning för lärare, och antogs av de båda förbunden 2001 . Denna webbplats är tillfälligt ur funktion. Vi gör vad vi kan för att webbplatsen ska fungera igen så snart som möjligt. Vill du få information om planerade underhåll och … VFU är obligatorisk men om du blir sjuk eller uteblir från VFU finns tydliga regler som gäller. Sjukdom och frånvaro upp till två dagar.

To completely log out you should close your web browser. Du ser när din handledare har tackat ja och loggat in i din VFU-portfölj då står det att Inbjudan är accepterad. Om du byter handledare Klicka på Ta bort handledaren. Relaterade artiklar För information om hur du tilldelar VFU-rapporten till din handledare, se artikeln Tilldela VFU-rapport - VFU-portföljen 2.0 - … Du kommer att delta i ett trepartssamtal (i de kurser där det ingår trepartssamtal) med studenten och en kurslärare. Du lämnar in underlag för bedömning (VFU-rapport) av kursen på studentens VFU-portfölj. För studenter som kommer från andra lärosäten och inte bjuder in sin handledare i VFU-portföljen kommer information via mejl. 4.